Trwa ładowanie...

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Administratorem Twoich danych jest firma Fortis M. Borowy Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze, na ul. Jana z Kolna 16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 929 16 65 506, REGON: 971 309 097.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu email: rodo@fortis.net.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: Jana z Kolna 16, 65-014 Zielona Góra.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.fortis.net.pl, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie na ulicy Jana z Kolna 16, w Zielonej Górze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@fortis.net.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podane przez Ciebie dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: firmy spedycyjne, biuro rachunkowe. Przechowujmy twoje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Fortis M. Borowy Sp. j. w ramach zawieranych z Tobą umów.

Skontaktuj się z nami
Nie czekaj, już dziś dołącz do grona naszych zadowolonych klientów, którzy powierzyli nam produkcję materiałów reklamowych i nie zawiedli się.